RESOC Mechelen

Samen voor de regio!

Levensbreed leren

Levensbreed leren

De talenten van onze kinderen, jongeren en volwassenen ontwikkelen is cruciaal voor de toekomst van onze regio. Zij zijn immers de bedrijfsleiders en werknemers van morgen.

RESOC Mechelen zet in op het beter afstemmen van het aanbod aan competenties en talenten op de vraag van de arbeidsmarkt.

De werkgroep Levensbreed Leren van RESOC Mechelen zet in op het ontdekken en ontwikkelen van competenties en talenten om zich als mens in de maatschappij blijvend te ontplooien zowel individueel als professioneel.

De stakeholders uit de werkgroep (m.n. onderwijsinstellingen, opleidingsorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties, overheid, …) wisselen op regelmatige basis informatie uit en ontwikkelen in wederzijds overleg projecten.