RESOC Mechelen

Samen voor de regio!

Regio

“De chemie tussen ons” – RESOC Mechelen betrekt sectoren bij opmaak streekpact

Het proces om tot een nieuw Streekpact voor het arrondissement Mechelen te komen voor de periode 2014-2020 is sinds kort uit de startblokken geschoten. Met dat pact wil het Mechelse Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité (RESOC) zijn initiatieven voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio stroomlijnen. “Terwijl het vorige Streekpact (2007-2013) eerder een brede reikwijdte had, kiezen we met het nieuwe pact voor een strikte afbakening”, zegt RESOC Mechelen-voorzitter Marc Hendrickx. “De bedoeling is om de arbeidsmarkt en de regionale economische ontwikkeling te richten op de ontplooiing van talent en economische groei, met duurzaamheid als onderliggende ambitie en gezamenlijk fundament.”

Voor de uitwerking zet RESOC Mechelen voor de regio in op enkele speerpuntsectoren. Voor elke sector wordt een inspiratieatelier opgezet met RESOC-partners, specialisten, bedrijfsleiders en stakeholders. Het allereerste werd afgelopen vrijdag georganiseerd voor de chemische en farmaceutische sector. Het voortouw in deze sector wordt genomen door Voka – Kamer van Koophandel Mechelen. “Het is ontzettend belangrijk om een streekpact te schrijven, dat kan rekenen op een breed draagvlak”, aldus Frédéric Achten, directeur Voka – Kamer van Koophandel Mechelen. “Als de ideeën mee vanuit het veld komen en we deze samen met de andere RESOC-partners verder kunnen uitwerken en realiseren, krijgen we een krachtig streekpact, dat onze regio opnieuw op de kaart zet.”

Tijdens het inspiratieatelier van de chemische en farmaceutische sector bleek dat er vooral op de afstemming tussen bedrijfsleven en onderwijs moet worden ingezet. Tevens dient er werk gemaakt te worden van het imago van de sector. Ook innovatie en vernieuwing in de sector is belangrijk, stelt de sector.

De komende weken vinden ook de andere inspiratieateliers plaats. In de groep van de land- en tuinbouw zijn de Boerenbond en de Landelijke Gilden de trekkers. VDAB leidt de groep van de logistiek- en transportsector. Daarnaast is er nog een vierde werkgroep die inzet op de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt en zo de duurzame groei en de talentontwikkeling binnen de drie speerpuntsectoren moet ondersteunen.