RESOC Mechelen

Samen voor de regio!

Mobiliteit

Samen Vooruit, regionaal mobiliteitsnetwerk

Eén van de troeven van het arrondissement Mechelen is de ligging. De regio is zowel vanuit internationaal als nationaal perspectief centraal gelegen. Er is de aanwezigheid of nabijheid van een aantal belangrijke autowegen, de centrale ligging op het traject Antwerpen-Brussel zorgt voor een goede ontsluiting per trein, een aantal belangrijke waterwegen doorkruisen het arrondissement waardoor het vlot bereikbaar is via de binnenwateren …

“Het gemotoriseerd wegverkeer in de regio Mechelen nadert echter stilaan haar fysische grenzen. Het dichtslibben van het wegennet en een afnemende bereikbaarheid spelen ons meer en meer parten. Onze economische ontwikkeling en maatschappelijke ontplooiing lijden hieronder”, zegt Caroline Gennez, voorzitter van RESOC Mechelen.

Björn Macauter, stafmedewerker bij RESOC Mechelen, sluit zich hierbij aan: “We stevenen ook af op de psychologische grenzen van het gemotoriseerd wegverkeer. Files en onbereikbaarheid, verkeersonveiligheid, aantasting van de leefbaarheid en dienstverlening van het openbaar vervoer zijn onderwerp van dagelijkse onvrede.”

Pagina's: 1 2