RESOC Mechelen

Samen voor de regio!

Sociale economie

Sociale economie

RESOC Mechelen wil lokale besturen extra ondersteunen in het uitwerken van een lokaal werkgelegenheidsbeleid en de regierol op vlak van lokale diensteneconomie.

Lokale diensteneconomie combineert een sociale tewerkstelling waardoor zwakkere doelgroepen een kans krijgen op de arbeidsmarkt met de invulling van lokale behoeften die niet vervuld worden door de markt. Lokale besturen die deze behoeften erkennen kunnen hiervoor een dienstverlening ontwikkelen.

Daarbij kan RESOC Mechelen mee bekijken of een mogelijk project wenselijk en haalbaar is en nagaan of er kan samengewerkt worden met andere gemeenten. Daarnaast willen we helpen bij het uitwerken van concrete projecten en mee op zoek gaan naar mogelijke aanbieders.

Eind 2011 liep het project ‘ondersteuning van lokale besturen bij hun regierol in de lokale diensteneconomie’ voor RESOC ten einde. Op dit moment is het nog niet duidelijk welke organisatie de regierol in de toekomst gaat opnemen.