RESOC Mechelen

Samen voor de regio!

Streekpact

Voorstelling pact 2014­2020 arrondiCEMENT Mechelen

Na maanden van co-creatie en overleg was het op 15 januari 2015 eindelijk zo ver: de voorstelling van het nieuwe sociaaleconomische pact voor het arrondissement Mechelen. In het Streekpact tekenen de sociale partners, de provincie en de lokale besturen de koers uit die ze de komende zes jaren samen willen varen. Ze richten hun gezamenlijke inspanningen primair op de drie speerpuntsectoren welke op basis van een statistisch onderbouwde analyse kwamen bovendrijven. Zowel de land- en tuinbouwsector en de logistieke sector als de chemische en farmaceutische sector zijn sectoren die het in het arrondissement Mechelen uitstekend doen, nu en – naar alle verwachtingen – in de toekomst.

Op de voorstellingsavond op campus De Nayer van de Thomas More hogeschool beet RESOC-voorzitter Marc Hendrickx voor een kleine 100-tal toehoorders de spits af. In zijn openingsspeech prees hij het ruime draagvlak in de regio voor het pact. Bedrijfsleiders en hun medewerkers uit de diverse sectoren, intermediairen, experten, onderwijzend personeel etc., allen hebben ze hun bekommernissen, uitdagingen, ideeën en oplossingen kunnen aanreiken tijdens het open, laagdrempelige co-creatieve proces waarmee dit Streekpact zijn vorm kreeg.

Vervolgens werden de grote lijnen van het toekomstbeeld en de uitgetekende weg ernaar toe, na het ‘afhaken’ van de gereserveerde stand up comedian, op ludieke wijze geschetst door een ‘toevallig’ aanwezige poetsvrouw. De aandacht van de aanwezigen was meteen getrokken door deze inzet van onverwacht talent! Hierna ging de voorzitter in debat met Frédéric Achten (directeur Voka Mechelen), Willy Beullens (schepen Berlaar) en Chris Vangronsveld (verbondssecretaris ACV Mechelen­Rupel) over de inhoud van het Streekpact. Het gesprek werd gefaciliteerd door zes betrokken partners die via een videoboodschap (te bekijken op youtube) een goede, inspirerende praktijkcase voorstelden en een relevante vraag voor de panelleden opwierpen. Naar analogie met het Streekpact lag de focus hierbij op duurzame economische ontwikkeling, talentontwikkeling, samenwerking en draagvlakvorming.

Tot slot hield de voorzitter nog een warm pleidooi voor engagement en daadkracht van alle partners om de realisatie van de gedeelde ambitie te bewerkstelligen. Hij beklemtoonde dat het Streekpact een levend document dient te zijn dat naargelang de veranderende context en het voortschrijdend inzicht regelmatig een inhoudelijke update kan en zal krijgen. Het eventuele verdwijnen van RESOC Mechelen als organisatie mag geen drogreden zijn om de ontwikkeling van de regio op zijn beloop te laten. Alle streekactoren moeten hun verantwoordelijkheid nemen – en blijven nemen – om de toekomst van regio scherp te stellen. Een paar schouders kan dragen, meerdere schouders kunnen trekken!

Vanzelfsprekend was er na het ‘officiële’ gedeelte ook nog tijd voor een informeel netwerkmoment. Tijdens de waardevolle gesprekken werden de deelnemers verwend met lokale dranken en spijzen.

Kortom, het was een boeiende en inspirerende avond die de betrokkenen doet uitkijken naar het vervolg. Tijd voor actie!

Voor wie meer wil weten, verwijzen we graag naar de perstekst of het Streekpact. Er verschenen ook reeds enkele krantenartikels.