RESOC Mechelen

Samen voor de regio!

Diversiteit

Talenten als sleutel voor een succesvolle organisatie!

Op 19 november gingen HR-verantwoordelijken, bedrijfsleiders en leidinggevenden uit een 20-tal bedrijven en organisaties op zoek naar de kracht van talenten voor het realiseren van hun bedrijfsstrategie.

De projectontwikkelaars van RESOC Mechelen nodigden Axelle Vanquaillie van Seven Miles uit om de deelnemers tijdens deze ontbijtsessie te inspireren. Via een visuele voorstelling nam ze hen mee doorheen deze voormiddag. We stonden stil bij interessante vragen zoals:

‘Waar blinkt je bedrijf in uit?’

‘Als jouw organisatie een persoon zou zijn, wat zou dan haar grootste talent zijn?’

‘Hoe kunnen onze missie, visie en strategie een leidraad zijn voor het inzetten van talenten?’

‘Wat zijn jouw talenten als leidinggevende?’

‘Hoe kunnen jouw talenten en sterktes jouw bedrijf succesvol en energiek maken?’

We gingen samen op zoek naar wat ons de voorbije periode energie gaf, wanneer we een ‘flowmoment’ hadden, met welk speelgoed we speelden, welke talenten we in onszelf kunnen ontdekken, …  Deze zoektocht ontpopte bij de deelnemers heel wat energie die de groepsgesprekken  erg enthousiasmeerden.

Op de vraag ‘wat neem je mee naar je organisatie van wat je tijdens deze workshop ontdekt hebt?’ antwoordde één van de deelnemers heel spontaan: ‘Waar ik vroeger bij het inzetten van medewerkers vooral zou denken in het verdelen van taken gerelateerd aan tijdsbesteding, zie ik nu veel meer in het verdelen van taken gelinkt aan de talenten van medewerkers. Deze sessie heeft mij geïnspireerd.’ Op naar de volgende!